Membros

Jun Aoyama

Akina Aoyama

Lincoln Sugiyama

Fumio Abiko

Shinji Ono

Membros​ Estagiários

Beatriz Haiashida

Emi Takaesu

Gabriela Hashimoto

Luiza Ichinose

Miki Takaesu